Horse Dream – Lóassziasztált coaching – Lovas Coaching

A ló asszisztálta fejlesztési módszer már 10 éve elérhető hazánkban. Ez idő alatt számos vezető pozícióban lévő embernek nyújtott segítséget, többek között a hatékonyabb kommunikációban, konfliktuskezelésben, asszertivitásban. A vezetői önismeret területén hatékony módszernek bizonyul. Ennek az alapja a lovak speciális kommunikációja, amit talán minden lóval foglalkozó ember ismer, de más az információ birtokában lenni, mint átélni magát a kommunikációs folyamatot.

Az érdekessége ennek az, hogy egyáltalán nem a lovas tudás kerül a középpontba. A lovakról való ismeret hiányában is hasznos a tréning, hiszen az alapja az, ami mindannyiunkban közös: a kommunikáció igénye. Minden ember élete során igazi énje köré homlokzatot épít, amely megvédi őt attól, hogy félelmei, sérülései, negatív érzései felszínre kerüljenek azokban a helyzetekben, amikor ő ezt nem szeretné megmutatni.

Főleg az üzleti kommunikáció során találkoznak az emberek külső homlokzatai. A lovak azonban figyelmen kívül hagyják ezeket a homlokzatokat, kitűnő lehetőséget nyújtanak a maszk nélküli kommunikáció elsajátítására, amely használható lesz a hétköznapokban is saját, a munkatársak és a cég érdekében. A ló reakcióit, visszajelzéseit nem befolyásolja sem a hatalmi pozíció, sem az anyagi státusz, egyedül a következetes, határozott bánásmód és egyértelmű kommunikációs jelzések során képes hatékonyan együttműködni az emberrel.

Menekülő zsákmányállatként lételeme az éberség, a környezetükben zajló események folyamatos szemmel tartása, valamint a kiegyensúlyozottan működő szociális kapcsolatok, vagyis a rangsorbeli szerepek tisztasága. A túlélésük szempontjából hatékony reakcióik záloga pedig a megbízható, tapasztalt vezetőjük – akiben megbíznak és akit tisztelnek – s akivel fenntartás nélkül együttműködnek.

Ez a tréning azt a lehetőséget használja ki, hogy ebben a helyzetben az ember is lehet a ló szempontjából megbízható vezető. A megbízható vezető számára viszont fontos a ló visszajelzése, hiszen a vezetői pozíciójából adódóan kevés hiteles visszajelzést kap környezetétől. A lovak ebben a helyzetben tükröt tartanak, élmény-mediátorok, és kommunikációs partnerek is egyben. A tréningfolyamatot irányító szakemberek segítenek a feldolgozásban, a megértésben, és a résztvevő megoldási sémáinak feltérképezésében, ezek gyökereinek felismerésében.

Végső cél az önismeret fejlesztése, és a tapasztalatok beépítése a hétköznapokban.

A résztvevők tapasztalatai alapján ezeken a lovastréningeken világosan kirajzolódnak a sokszor rejtve maradt erőforrások, tisztázódnak a vállalati csoportszerepek, feltárul a csoport dinamikája. Sokszor komoly felismerések születnek a működéssel kapcsolatban, de mindemellett rendkívül szórakoztató és érdekes a jelenlevők számára a folyamat.

A lovakkal való együttlét és közös munkakatalizátorként működik az eredményes és sikeres vezetővé váláshoz nélkülözhetetlen ismeretek, empátia és tapasztalatok megszerzésében. A tisztelet, az együttműködés, a differenciált ráhangolódás, az önreflektivitás és a letisztult tudatosság egyik leghatékonyabb fejlesztési módszere személyes élmények mentén, a ló segítségével történik. A ló mediálta vezetőfejlesztés szemszögéből a lóval való foglalkozás a szervezetek és csoportok vezetésének metaforája – a csapatát eredményesen menedzselő vezető és a lóval hatékonyan együttműködő ember hasonlóságának analógiájára épül.

„A ló társaságában gondolat, érzelem és inspiráció születik” – így hangzik az EQ Skill csapatának filozófiája. S valóban: mindhárom tényező szükséges „kelléke” a sikeres vezetői eszköztárnak, vezetői önismeret fejlesztésének és újabb vezetői készségek elsajátításának. Ahogyan szükséges kellékei a hétköznapi életben való hatékony boldogulásnak is.

Dr. Tóth Krisztina

Még többet a lovakról

 

Call Now Button