A ló az ló – A könyvről és a szerzőről

Három dolog miatt tartom fontosnak, hogy Tóth Bettina könyve minden lovas emberhez eljusson:

Az emberben nagyon nagy a hajlandóság arra, hogy elődeit kövesse, ahelyett, hogy arra fektetné a hangsúlyt, amit elődei követtek. MINDEN LOVAS GENERÁCIÓNAK ÚJRA KELL TEREMTENI A LÓVAL VALÓ KAPCSOLATÁT!
Minden állattartó legfontosabb vezérelvévé kell, hogy váljon őseink intelme: “TARTSD A JÓSZÁGOT TERMÉSZETE SZERINT.”
A lovasok mindegyike arról beszél, hogy mennyire szereti a lovát, de vajon hányan lennének azok, akiknek ezt lovuk is visszaigazolja? AZ EMBEREK AKKOR KEZDENEK A SZERETETRŐL BESZÉLNI, HA A TEREMTETT VILÁGGAL VALÓ KAPCSOLATUK FOGHÍJASSÁ VÁLIK.

Miután én mindhárom fölvetésre találtam példát a könyvben, nyugodt szívvel tudom ajánlani.
Aki pedig nem hiszi, járjon utána!

Kassai Lajos
Íjkészítő mester, a modernkori lovasíjászat megteremtője


A Ló az Ló – könyvajánló

Bár a mű a lovak viselkedésének minden részletére a szerzőtől megszokott alapossággal kitér, mégsem sorolható egyöntetűen a viselkedéstannal foglalkozó könyvek megszokott zsánerébe, hiszen sokkal összetettebb dimenziókból elemzi, egészíti ki a témát: az ember tükrében. A könyv nem egyszerűen a ló természetrajza, hanem annak minden területen megjelenő aspektusainak felismerését szolgálja. Egészen újszerű, ám meghökkentően logikus megközelítésből teszi mindezt.

Amint az a címből már sejthető – a lovak viselkedését több szemszögből is megvilágítja. Egyrészt a valódi megismerés – a „lólesés” – jelentőségében, vagyis a ló és az ember közötti kapcsolat gondolkodásbeli különbségeiből, valamint a tévhitek és faji sajátosságaikból fakadó kölcsönös félreértéseinek tükrében. Másrészt – a könyv gerincét adó – evolúció által formált, alapvető tulajdonságok és szokások „természetes” fényében írja le a ló eredeti életterében megfigyelt viselkedését. Harmadrészt az ösztönök, szokások és igények „háziasításban” is vitathatatlanul megjelenő formáit és konfliktusait is világosan megokolja.

A tartalmilag minden részletre kitérő fejezetek alapos és jól követhető logikával építik fel a ló megismeréséhez, megértéséhez szükséges anyagot, a könyv mind mondanivalójában, mind ismeretanyagában tankönyvként is megállja a helyét. Már csak azért is, mert dr. Gőblyös István felkérésére eredetileg annak is készült! A lovasmester Akadémiájának ugyanis Betti – és az általa képviselt tudás – az egyik alappillére, a szóban forgó könyv pedig a tavaly megjelent nagy sikerű „EGYENSÚLY, ELENGEDETTSÉG, EGYENESSÉG” kiadvány „testvére”, egy magas szintű és igényes lovastudást magába foglaló könyvsorozat következő része. Ám szakágtól, szaktudástól, érdeklődési iránytól függetlenül minden lóval foglalkozó ember számára hasznos, közérthető információt tartalmaz – lovakról, emberekről, lovas emberekről.

A könyv illusztrációi is megérdemelnek néhány szót, hiszen a lovas téma legismertebb fotósai között számon tartott Haga Zsuzsi és Mráz Edina legjobb képeiből került kiválasztásra egy-egy adott téma képi megjelenítése. Fenyvesi Zsófi művészi igényű, egyedülálló grafikái pedig még magasabbra emelik e minden szempontból igényes kiadvány színvonalát. Elegáns szerkesztésének és magas minőségű nyomdai kivitelezésének köszönhetően jó érzéssel veheti kezébe ezt az igazán szép kiadványt minden lószerető olvasó.


A szerzőről

Tóth Bettina harminc éve foglalkozik lovakkal, tíz éve pedig a Pilis lankái között megbúvó, erdőszéli tanyáján él saját kis ménesével együtt. Az életmódváltással egy időben, az akkor hazánkban még csak ébredező, természetes lókiképző módszerek sikerein felbuzdulva került kapcsolatba a lovak viselkedésének tanulmányozásával. A téma aktív megszállottjaként nem rest kielemezni, feldolgozni és bőkezűen megosztani másokkal, a hazai és idegen nyelvű szakirodalomban fellelhető ismereteket, illetve publikációk, kutatások és értekezések eredményeit.
2010 óta a Lovas Nemzet, lovak viselkedésével foglalkozó rovatának szerkesztője, azóta töretlenül teszi elérhetővé az olvasóközönség számára is a lóetológiával kapcsolatos ismeretek hiánypótló sokaságát. Emellett konferenciákon, kurzusokon, továbbképzéseken, táborokban, lovardákban és Gőblyös István Lovasakadémiáján tart előadásokat; de ismereteit lovas oktatóként is beleszövi a tananyagba.
Első könyve, „A ló, az Ló” a lovak valódi, evolúció által diktált természetének objektív bemutatását célozza meg, antropomorfista félreértésektől, meghaladott hagyományoktól és szimbolikus jelentésektől mentesen. Így akár a vadonban, akár a bokszban találkozunk a lóval, a könyv elolvasása után érteni fogjuk: mit, miért és hogyan csinál. Ezáltal elérhetővé válik a vele való harmonikus és optimális kapcsolat kialakításának lehetősége minden lovas számára.

Még többet a lovakról

 

Call Now Button